Concert Antirepressiu per Encausats de Sant Antoni

La nit del 27 de juny de 2014, després de celebrar un acte de la Festa Major d’Estiu de Sant Antoni, una vintena de joves van ser encerclats per agents de la Guàrdia Urbana, dos d’ells van ser denunciats i bona part del material utilitzat, que es disposaven a guardar, va ser requisat.

El concert habitual organitzat per l’Assemblea de Joves des de fa cinc anys en el marc d’aquestes festes populars, enguany no tenia el permís corresponent per a realitzar-se. Davant les dificultats creixents per organitzar actes a la via pública, es va decidir obrir un solar abandonat a la cruïlla Floridablanca/Urgell per a realitzar-hi el concert.

Es va negociar al llarg de tota la tarda amb la Guàrdia Urbana i es va obtenir per part seva el compromís verbal de respectar aquesta activitat. Un cop acabada, quan el gruix d’assistents ja havien marxat, un dispositiu de vuit furgones va  encapsular les persones que retornaven part del material utilitzat. Durant prop de dues hores, a quatre cruïlles del lloc on s’havia celebrat el concert i amb agents sense identificació visible, organitzadors, veïns i fins i tot els artistes convidats van restar retinguts.

L’Assemblea de Joves de Sant Antoni fa onze anys que participa activament a la vida associativa del barri, realitzant activitats lúdiques, veïnals, esportives, culturals i polítiques, contribuint a crear un teixit social que enforteix el barri.

Tanmateix, cada any resulta més complicat realitzar actes al carrer amb el permís de l’ajuntament. Sol·licituds draconianes, limitacions d’espai i de temps abusives i condicions arbitràries per a obtenir el vistiplau del Districte són el pa de cada dia, al nostre barri i a la resta de l’Eixample.

Si ens dirigim als moviments socials i al veïnat de Barcelona per un cas relativament discret és perquè sabem que, d’una forma o altra, aquesta repressió a les organitzacions populars dels nostres barris es repeteix arreu de la ciutat. Al mateix temps, la Barcelona oficial es mou al ritme del capital internacional, pretenent convertir al veïnat en espectadors fantasma del deambular turístic, les seves festes grotesques i els seus congressos elitistes. Estem assistint a una progressiva privatització de l’espai públic, i ho sabem.

Com a conseqüència de les nombroses identificacions, dues persones van ser denunciades per la Guàrdia Urbana, amb el resultat que una d’elles afronta dos processos penals i l’altra una sanció econòmica administrativa.

Recorrem al suport mutu per fer front als atacs que rebem. Exigim l’absolució i la clausura de l’expedient administratiu en marxa dels nostres companys.

Ja és hora de posar en discussió el paper que juga l’Administració a la nostra ciutat.

S’han acabat els temps de censurar els usos populars de l’espai públic.

El jovent i el veïnat organitzat tornem al carrer per que som el carrer.

cartell18o